Administrative assistant (part-time, Romanian native)

  Applicants interested in this position are invited to submit the application online.

  Fișa postului

  Titularul postului va răspunde îndeosebi de următoarele tipuri de activități:
    va redacta și va coordona corespondența directorului și alte documente
    va pregăti călătoriile în interes de serviciu ale directorului, și anume programul, itinerariul și documentele justificative
    va asista la evenimente externe și interne, inclusiv la întocmirea documentelor financiare
    va organiza și va coordona întâlnirile și reuniunile interne
    va sprijini procesele și fluxurile de lucru ale unității și va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea proceselor
    alte sarcini legate de domeniul său de activitate, conform solicitărilor.

  Experiență și calificări necesare

  A. Cerințe formale

  Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească o serie de cerințe formale, și anume:
    să aibă un nivel de educație corespunzător unor studii postsecundare de cel puțin trei ani, absolvite cu diplomă; sau să aibă un nivel de educație corespunzător unor studii liceale, absolvite cu diplomă, care să permită accesul la învățământul postsecundar, și cel puțin 3 ani de experiență profesională după obținerea acestei diplome
    să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii, în măsura necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor; Romana si Engleza
    să se bucure de drepturi cetățenești depline in Romania
    să prezinte garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin și să fie apt
  fizic pentru a îndeplini atribuțiile postului

  B. Criterii de selecție

  Au fost identificate o serie de criterii esențiale în ceea ce privește experiența profesională și caracteristicile personale/competențele interpersonale care trebuie îndeplinite în vederea calificării pentru acest post, și anume:

  Experiență profesională/cunoștințe profesionale:
    experiență profesională de cel puțin 4 ani (după obținerea diplomei) în posturi relevante pentru fișa postului
    experiență în redactarea de corespondență profesională
    experiență dovedită de lucru într-o funcție de asistență administrativă într-un mediu de lucru multicultural
    experiență dovedită în asistență la organizarea de reuniuni, inclusiv reuniuni cu participanți externi
    experiență dovedită în dezvoltarea și îmbunătățirea unor procese administrative interne
    excelentă cunoaștere a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point și Outlook)
    excelentă cunoaștere a limbii engleze, scris și vorbit
    experienta in pregatirea documentelor financiare
    experienta in identificarea si maparea surselor de finantare (preferabil).

  Caracteristici personale/competențe interpersonale:
    grad înalt de discreție și capacitatea de a gestiona chestiuni confidențiale
    nivel ridicat de precizie și minuțiozitate
    excelentă capacitate de a comunica cu persoane de la toate nivelurile și de a lucra în echipă
    grad înalt de responsabilitate și capacitatea de a lua inițiativa și de a coordona procesele administrative
    grad înalt de orientare către servicii și capacitatea de a se adapta unor nevoi organizaționale în schimbare
    preocupare pentru calitate și capacitatea de a furniza asistență administrativă excelentă chiar și atunci când lucrează sub presiune

  În funcție de numărul de candidaturi primite, comitetul de selecție poate să aplice cerințe mai stricte în cadrul criteriilor de selecție menționate anterior.

  Numirea și condițiile de angajare

  Titularul postului va fi numit pe baza unei liste scurte pe care comitetul de selecție o va propune directorului. Propunerea comitetului de selecție se va face pe baza prezentului anunț de post vacant. Candidaților li se poate solicita să susțină probe scrise.

  Lista de rezervă

  Este posibil să se întocmească o listă de rezervă care să fie utilizată în vederea recrutării, dacă vor apărea 1posturi vacante similare. Aceasta va fi valabilă până la data de 31 decembrie a anului în care este stabilit termenul de depunere a candidaturii, cu posibilitate de prelungire

  Procedura de depunere a candidaturii

  Pentru a vă depune candidatura, trimiteți formularul de candidatură completat la adresa careers@hdigr.com , indicând clar în titlul mesajului numărul dereferință al postului vacant și numele dumneavoastră de familie. Pentru a depune o candidatură valabilă, trebuie să ne trimiteti CV-ul si scrisoare de intentie la adresa careers@hdigr.com. Termenul de depunere a candidaturilor este de 15 Aprilie. Postul poate fi gasit si aici. De specificat, ca noul site este in constructie urmand a fi lansat oficial la mijlocul lunii aprilie. Având în vedere numărul mare de candidaturi care se primesc, vor fi înștiințați numai candidații selectați pentru interviu.

  Your are applying to

  Administrative assistant (part-time, Romanian native)

  Attach resume *
  Choose file